Compliance utbildningar

Varje utbildning är normalt 6-7 timmar lång

Om utbildningarna

Vi förstår att för leverantörer som är upphandlade av Arbetsförmedlingen, är det av yttersta vikt att ha en djupgående förståelse för de avtal och tjänster som omfattar Rusta och Matcha 2 (ROM2), Steg till arbete (STA) och Karriärvägledning (KVL). Med en ökad efterfrågan på noggrannhet och efterlevnad av regler från Arbetsförmedlingen har behovet av rätt kunskap och rätt administration aldrig varit större.

Vår Compliance-utbildning är utformad för att göra leverantörens personal helt bekanta med avtalen och tjänsterna som omfattas av ROM2, STA och KVL. Vi har som mål att se till att din personal känner sig trygg i sina roller och är fullt medvetna om vad avtalen tillåter och förbjuder i deras dagliga arbete.

Arbetsförmedlingen har skärpt sina krav och sätter nu större vikt vid att säkerställa att leverantörerna följer reglerna strikt. Detta har resulterat i att många leverantörer har fått varningar, böter och i vissa fall även avtalshävningar. Med vår Compliance-utbildning kan du minska risken för sådana oönskade konsekvenser genom att säkerställa att din personal har den nödvändiga kunskapen för att följa reglerna och riktlinjerna på ett korrekt sätt.

Varför du bör välja våra Compliance-utbildningar:

  • Expertis: Våra utbildare har djup kunskap om ROM2, STA och KVL samt om Arbetsförmedlingens krav och förväntningar på leverantörer. De delar med sig av praktisk erfarenhet och ger dig verktygen du behöver för att navigera i detta komplexa landskap.
  • Riskminimering: Genom att utbilda din personal i överensstämmelse och rätt administration kan du minska risken för påföljder och avtalshävningar från Arbetsförmedlingen.
  • Praktisk tillämpning: Vår utbildning är inte bara teoretisk, vi fokuserar också på att ge dina medarbetare praktiska färdigheter och verktyg som de kan använda direkt i sitt dagliga arbete.
  • Kontinuerlig support: Vi finns här för dig även efter utbildningen. Om du eller din personal stöter på frågor eller utmaningar i efterhand, finns vi tillgängliga för att ge råd och stöd.

Vi är fast övertygade om att en stark och genomtänkt efterlevnad och förståelse av Arbetsförmedlingens avtal och riktlinjer är avgörande för din verksamhets framgång. Låt oss hjälpa dig att säkerställa att din personal är rustad med rätt kunskap och kompetens för att upprätthålla en god relation med Arbetsförmedlingen och undvika onödiga påföljder.

Våra compliance-utbildningar

Målgrupp

Utbildningen är riktad till samtlig personal hos leverantörer av arbetsföremedlingstjänster.

Låter det intressant? Hitta ett utbildningstillfälle...
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial