Hello world!

Course Title

Subheadline Lorem ipsum dolor site amet, consecteture adipicscing ellit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mangna aliqua. Ut enim ad minim venima, quis nostrud expercitation ultamco laboris nisi ut aliquip ex ea commondo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cilum dolore eu fugiat nulla parlatur.

Overview

Subheadline Lorem ipsum dolor site amet, consecteture adipicscing ellit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mangna aliqua. Ut enim ad minim venima, quis nostrud expercitation ultamco laboris nisi ut aliquip ex ea commondo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cilum dolore eu fugiat nulla parlatur.

Goals

Target group

Subheadline Lorem ipsum dolor site amet, consecteture adipicscing ellit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mangna aliqua. Ut enim ad minim venima, quis nostrud expercitation ultamco laboris nisi ut aliquip ex ea commondo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cilum dolore eu fugiat nulla parlatur.

Subheadline Lorem ipsum dolor site amet, consecteture adipicscing ellit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mangna aliqua. Ut enim ad minim venima, quis nostrud expercitation ultamco laboris nisi ut aliquip ex ea commondo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cilum dolore eu fugiat nulla parlatur.

Subheadline Lorem ipsum dolor site amet, consecteture adipicscing ellit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mangna aliqua. Ut enim ad minim venima, quis nostrud expercitation ultamco laboris nisi ut aliquip ex ea commondo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cilum dolore eu fugiat nulla parlatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe

Supported Employment & IPS

Supported Employment & IPS

Grundutbildningen inom SE & IPS är normalt 4 dagar lång

Om SE & IPS

Supported Employment är en metod som skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper att få tillgång till och stanna i anställning genom att tillhandhålla lämpligt och pågående stöd. Det är en personcentrerad metod för att främja deltagande på arbetsmarknaden. 

Metoden är evidensbaserad och används framgångsrikt runt om i världen. I vår grundutbildning får ni kännedom om IPS som bygger på de fem stegen i Supported Employment men som har utvecklats för personer som har psykisk ohälsa och som har en önskan om att komma ut i arbete. Ni får dels kunskaper som gör det möjligt för er att identifiera det bästa arbetssättet, dels information om det multidisciplinära teamet och stöd i att komma igång med ett IPS-teamarbete enligt trohetsskalan och IPS-principerna.

Utbildningens innehåll

Målgrupp

Utbildningen är riktad till Jobbcoacher och övriga som stöttar arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden att välja, få och behålla en anställning.

Du kanske jobbar med att ge individuellt stöd i arbete, som jobbcoach inom Rusta & matcha 2, daglig verksamhet, studie- & yrkesvägledare eller som jobbcoach inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Låter det intressant? hitta ett utbildningstillfälle

Arbetsgivarkontakter

Arbetsgivarkontakter

Grundutbildningen är 1 dag

Om utbildningen

Många av oss som jobbar med att stötta deltagare ut i arbete är mycket bra på arbetet med själva deltagaren men kanske sämre på företagskontakter. Det kan bero på flera olika orsaker. Blyghet, ovana med kontakter via telefon, mejl eller fysiska möten, inte veta vad man ska säga. 

Oavsett orsak så är en stor del av arbetet med att stötta personer ut i arbete kontakt med arbetsgivare. Det viktigt att det fungerar bra. Vår utbildning ger dig en förståelse för vad arbetsgivarna efterfrågar och hur vi ska kunna möta den efterfrågan, praktiska tips på förberedelser inför och genomförande av kontakter samt ”vård av företagskontakter. 

Målet med utbildningen är att få en utökad förståelse för vikten av företagskontakter samt genom teori och praktiska övningar känna dig säkrare på att genomföra företagskontakter med ökad kvalitet och bättre resultat. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Utbildningens innehåll

Målgrupp

Utbildningen är riktad till Jobbcoacher och övriga som stöttar arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden att välja, få och behålla en anställning. Det vill säga alla personer som kommer i kontakt med arbetsgivare och har behov av att boka in möten och övertyga arbetsgivare om möjligheter till praktik eller anställningar.

Låter det intressant? Hitta ett utbildningstillfälle...

Compliance

Compliance utbildningar

Varje utbildning är normalt 6-7 timmar lång

Om utbildningarna

Vi förstår att för leverantörer som är upphandlade av Arbetsförmedlingen, är det av yttersta vikt att ha en djupgående förståelse för de avtal och tjänster som omfattar Rusta och Matcha 2 (ROM2), Steg till arbete (STA) och Karriärvägledning (KVL). Med en ökad efterfrågan på noggrannhet och efterlevnad av regler från Arbetsförmedlingen har behovet av rätt kunskap och rätt administration aldrig varit större.

Vår Compliance-utbildning är utformad för att göra leverantörens personal helt bekanta med avtalen och tjänsterna som omfattas av ROM2, STA och KVL. Vi har som mål att se till att din personal känner sig trygg i sina roller och är fullt medvetna om vad avtalen tillåter och förbjuder i deras dagliga arbete.

Arbetsförmedlingen har skärpt sina krav och sätter nu större vikt vid att säkerställa att leverantörerna följer reglerna strikt. Detta har resulterat i att många leverantörer har fått varningar, böter och i vissa fall även avtalshävningar. Med vår Compliance-utbildning kan du minska risken för sådana oönskade konsekvenser genom att säkerställa att din personal har den nödvändiga kunskapen för att följa reglerna och riktlinjerna på ett korrekt sätt.

Varför du bör välja våra Compliance-utbildningar:

  • Expertis: Våra utbildare har djup kunskap om ROM2, STA och KVL samt om Arbetsförmedlingens krav och förväntningar på leverantörer. De delar med sig av praktisk erfarenhet och ger dig verktygen du behöver för att navigera i detta komplexa landskap.
  • Riskminimering: Genom att utbilda din personal i överensstämmelse och rätt administration kan du minska risken för påföljder och avtalshävningar från Arbetsförmedlingen.
  • Praktisk tillämpning: Vår utbildning är inte bara teoretisk, vi fokuserar också på att ge dina medarbetare praktiska färdigheter och verktyg som de kan använda direkt i sitt dagliga arbete.
  • Kontinuerlig support: Vi finns här för dig även efter utbildningen. Om du eller din personal stöter på frågor eller utmaningar i efterhand, finns vi tillgängliga för att ge råd och stöd.

Vi är fast övertygade om att en stark och genomtänkt efterlevnad och förståelse av Arbetsförmedlingens avtal och riktlinjer är avgörande för din verksamhets framgång. Låt oss hjälpa dig att säkerställa att din personal är rustad med rätt kunskap och kompetens för att upprätthålla en god relation med Arbetsförmedlingen och undvika onödiga påföljder.

Våra compliance-utbildningar

Målgrupp

Utbildningen är riktad till samtlig personal hos leverantörer av arbetsföremedlingstjänster.

Låter det intressant? Hitta ett utbildningstillfälle...

GDPR Policy

GDPR policy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter. Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter. Inom EU har det tidigare inte funnits så starka gemensamma regler om dataskydd, och det har kommit till EU:s kännedom att alla EU-medborgare inte har samma rättigheter kring personuppgifter.

Många av de principerna som tidigare fanns i personuppgiftslagen finns också inskrivna i förordningen och i den nya dataskyddslagen som gäller i Sverige.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och

2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR.

Werket Utbildning AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Därför ger vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till.

 

Att lämna personuppgifter

Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka ut nyhetsbrev eller annan information från Werket Utbildning AB.

Så här arbetar vi för att möta kraven i GDPR

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla regelverket följer Werket Utbildning AB GDPR i hanteringen av personuppgifter. Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter. Vi har därför utarbetat riktlinjer för våra anställda inom Werket Utbildning AB för att på bästa sätt säkerställa att dina personuppgifter tas om hand på ett lagligt och korrekt sätt.

När du överlämnar information om dig själv till Werket Utbildning AB så har vi, utöver våra egna interna bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt
eventuellt utlämning av uppgifter. Utlämning av uppgifter kan ske till leverantör av nyhetsbrev, Tillväxtverket, Post Nord.

Vilka personuppgifter behöver vi?

För att få nyhetsbrev och information från oss sparar vi en e-postadress. För att kunna rapportera aggregerad statistik till Tillväxtverket och andra offentliga finansiärer av vår rådgivning och utbildningar behöver vi spara namn, adress, telefonnummer, emailadress, personnummer, organisationsnummer, kön och specialkost. Observera, detta gäller bara om du använt våra tjänster.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Om du väljer att radera dina uppgifter kan Werket Utbildning AB inte bistå dig med information och service enligt ovan.

För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Werket Utbildning AB kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det.

Om du samtyckt till att vissa personuppgifter om dig får registreras har du rätt att när som helst återkalla det samtycket genom att kontakta oss.

 

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det det Werket Utbildning AB.

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan tex. vara en IT-leverantör eller annan som har tillgång till Werket Utbildning AB:s datasystem och uppgifter. I de fall Werket Utbildning AB finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och Werket Utbildning AB.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor av personuppgifter så kontaktar du oss på Werket Utbildning AB.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial